Boyun Fıtığı

Klinik Sendrom
Servikal radikülopati, servikal sinir köklerinden kaynaklanan nörojenik boyun ve üst ekstremite ağrılarından oluşan bir semptomlar kümesidir. Ağrıya ek olarak hasta uyuşma, halsizlik ve refleks kaybı yaşayabilir. Servikal radikülopatinin nedenleri disk hernisi, foraminal stenoz, tümör, osteofit oluşumu ve nadiren enfeksiyondur.

Servikal radikülopatiden muzdarip hastalar, etkilenen sinir kökü veya köklerinin dermatomunda ağrı, uyuşma, karıncalanma ve parestezilerden şikâyet ederler. Hastalar ayrıca etkilenen ekstremitede zayıflık ve koordinasyon eksikliğini de fark edebilir. Kas spazmları ve boyun ağrısının yanı sıra trapezius ve interskapular bölgeye bağlı ağrı yaygındır. Azalan his, halsizlik ve refleks değişiklikleri fizik muayenede tespit edilir. C7 radikülopatili hastalar genellikle rahatlamak için etkilenen ekstremitenin elini başın üstüne yerleştirir. Nadiren, servikal radikülopatiden muzdarip hastalarda spinal kord basısı miyelopati ile sonuçlanır. Servikal miyelopatiye en sık orta hatta herniye olmuş servikal disk, spinal stenoz, tümör veya nadiren enfeksiyon neden olur. Servikal miyelopatiden muzdarip hastalar alt ekstremite güçsüzlüğü, bağırsak ve mesane ile ilgili şikayetler yaşarlar. Bu durum nöroşirürjik bir acil duruma işaret eder ve acilen tedavi edilmelidir.

Tedavi
Servikal radikülopati en iyi multimodal yaklaşımla tedavi edilir. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar ve kas gevşeticilerle birlikte ısı modaliteleri ve derin yatıştırıcı masajı içeren fizik tedavi makul bir başlangıçtır. Servikal epidural sinir enjeksiyonları bir sonraki mantıklı adımdır. Lokal anestezik ve steroid içeren servikal epidural enjeksiyonlar servikal radikülopatinin tedavisinde son derece etkilidir. Altta yatan uyku bozukluğu ve depresyon en iyi şekilde nortriptilin gibi bir trisiklik antidepresanla tedavi edilir ve bu 25 mg’lık tek bir doz ile başlanabilir. Epidural steroid enjeksiyonlarına yanıt vermeyen hastalarda kesin cerrahi tedavi bir seçenek değilken spinal kord stimülasyonunun denenmesi makul bir sonraki adımdır.

Bel Fıtığı

Klinik Sendrom
Lomber radikülopati, bel omurgasının sinir köklerinden kaynaklanan nörojenik sırt ve alt ekstremite ağrısı gibi semptomların bir kümesidir. Ağrıya ek olarak hastalar uyuşma, halsizlik ve refleks kaybı yaşayabilir. Lomber radikülopatinin nedenleri fıtıklaşmış disk, foraminal stenoz, tümör, osteofit oluşumu ve nadiren enfeksiyondur. Birçok hasta ve doktorları lomber radikülopatiyi siyatik olarak adlandırır.

Belirtiler ve Semptomlar
Lomber radikülopatiden muzdarip hastalar etkilenen sinir kökü veya köklerinin dağılımında ağrı, uyuşma, karıncalanma ve parestezilerden şikâyet ederler. Hastalar ayrıca etkilenen ekstremitede zayıflık ve koordinasyon eksikliği de tarifleyebilir. Kas spazmları ve sırt ağrısının yanı sıra kalçada ağrı yaygındır. Azalan his, halsizlik ve refleks değişiklikleri fizik muayenede tespit edilir. Lasègue’in düz bacak kaldırma işareti lomber radikülopatili hastalarda hemen hemen her zaman pozitiftir. Bazen, lomber radikülopatiden muzdarip hastalar lomber omurilik sinir köklerinde ve kauda ekinada, lomber miyelopati veya kauda ekina sendromuyla sonuçlanan bası yaşarlar; eğer öyleyse, çeşitli derecelerde alt ekstremite güçsüzlüğü, bağırsak ve mesane semptomları yaşarlar. Bu durum nöroşirürjik bir acil durumdur ve acilen tedavi edilmelidir.

Tedavi
Lomber radikülopati en iyi multimodali yaklaşımla tedavi edilir. Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar ve kas gevşetici maddelerle birlikte ısı modaliteleri ve derin yatıştırıcı masajı içeren fizik tedavi iyi bir başlangıçtır. Gerekirse kaudal veya lomber epidural sinir enjeksiyonları eklenebilir. Lokal anestezik ve steroidli enjeksiyonlar lomber radikülopatinin tedavisinde son derece etkilidir. Altta yatan uyku bozukluğu ve depresyon en iyi şekilde nortriptilin gibi bir trisiklik antidepresanla tedavi edilir ve bu 25 mg’lık tek bir doz ile başlanabilir.

Şimdi Daha İyi Olun! Sadece Randevu Al

tr Turkish
X
×